Skip to main content

Thijs – Opwekking begint met een aanraking van God

Opwekking begint met een aanraking van God. Ieder jaar ervaren duizenden mensen dat tijdens de Pinkster­­conferentie die Opwekking organiseert. Een van die indruk­­wekkende verhalen is van Thijs. Als Thijs met zijn jeugd­groep naar de Pinkster­conferentie gaat, is hij niet zo met het geloof bezig. Tijdens een dienst in de Teen­zone wordt hij echter uitge­daagd om stil te worden en God te vragen om te spreken. Tot zijn stomme verbazing hoort hij een duidelijke stem. “Ik kon echt die stem in mijn hoofd horen!” Dat verandert zijn leven.