Skip to main content

Opwekking 869 ‘Huis van gebed’ staat op Opwekkingsliederen cd 46. De video is opgenomen tijdens de Pinksterconferentie 2022.